single

Jak przygotować się do wydruku pracy dyplomowej?

Co trzeba zrobić przed wydrukowaniem pracy dyplomowej?

Każda uczelnia będzie miała swoje wymogi co do tego jak praca ma wyglądać, przed wydrukiem trzeba więc ustalić czy będzie to druk jedno czy dwustronny, jaki będzie rodzaj oprawy dla jedno i dwustronnego druku, jaka będzie ilość egzemplarzy dla konkretnych rodzajów wydruk, jak rodzaj będzie dla poszczególnych wydruków, gdy chodzi o kolorystykę.

Jak przygotować pracę do druku jedno i dwustronnego?

Wersja jednostronna:

Przygotowywana zgodnie z wymaganiami uczelni. Trzeba uwzględnić, że oprawa wymaga, by lewy margines wynosił przynajmniej 2,5 cm. Numeracja powinna być na dole po prawej stronie kartki

Wersja dwustronna:

Również przygotowywana zgodnie z wymaganiami uczelni. Powinna mieć marginesy lustrzane oraz numerację zewnętrzną. Jeśli planuje się dwustronny wydruk trzeba pamiętać, że po tytułowej stronie najczęściej następuje strona pusta, natomiast kolejna storna trzecia to strona spisu treści albo podziękowania.

Jak zapisać plik na komputerze?

Plik, który przygotowujemy na komputerze w swojej wersji edytora może się wyświetlić na innym urządzeniu nieprawidłowo. Dlatego jeśli chcemy unikać błędów w wydruku konieczne będzie zapisanie dokumentu w PDF, dzięki temu niezależnie od tego gdzie będzie wyświetlany będzie miał taką samą formę. Będzie więc można zagwarantować sobie prawidłowy wydruk dokumentu.

Jak zamienić plik na PDF?

Jeśli chcemy zamienić plik Word na plik PDF będzie trzeba przy opcji zapisz jako wybrać rozszerzenie PDF i dzięki temu plik zostanie w takim formacie zapisany. W przypadku OpenOffice należy skorzystać z opcji eksportuj plik jako PDF. Nic nie trzeba zmieniać w parametrach okna, wybrać trzeba tylko miejsce, gdzie plik będzie zapisany.

Przygotowanie pracy dyplomowej

Jeszcze inną opcją będzie możliwość skorzystania ze specjalnego programu do zapisu plików PDF. Najbardziej powszechnym programem darmowym będzie PDF Creator. Program trzeba pobrać z internetu i na swoim komputerze zainstalować. Działa na zasadzie drukarki. Wybieramy z listy dostępnych drukarek ten program i naciskamy drukuj wybrany plik. Wtedy dostaniemy plik PDF z danym tekstem.

Jak powinna wyglądać numeracja stron?

W wersji pracy drukowanej dwustronnie nieparzyste numery powinny być po prawej stronie arkusza a parzyste po lewej stronie arkusza.

Jak wstawić numerację naprzemienną?

W przypadku pliku Word należy ustawić kursor na pierwszej stronie dokumentu i następnie wstawianie – nagłówek i stopka – numery stron – opcja po zewnętrznej stronie kartki i zaznaczyć w opcjach inne na stronach parzystej i nieparzystej, potem wstawić numeracje na stronach parzystych po wewnętrznej stronie kartki.

Jeśli chce się wybrać numerację na środku wchodzimy w nagłówek i stopka – numer strony – numeracja po środku strony.

Strona tytułowa pracy:

Strona tytułowa nie powinna mieć numeru, aby usunąć numerację z pierwszej strony trzeba wybrać wstawianie numeracji wybrać sposób i zaznaczyć opcję inne na pierwszej stronie.

Strona tytułowa nie powinna mieć numeru. Aby usunąć numerację z pierwszej strony należy wybrać wstawianie numeracji, wybrać sposób numeracji i zaznaczyć opcję „inne na pierwszej stronie”.

Przed wydrukiem warto z pracy usunąć hiperłącza, ponieważ będące w kolorze niebieskim zostaną automatycznie policzone jako strony kolorowe a to podniesie cenę całego wydruku.

Na koniec zostało nam sprawdzić na co zwrócić uwagę przygotowując się do oprawy pracy dyplomowej.